Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Kelma tal-Arcipriet - Mejju 2018
  01-05-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Alissah Harrington
 • Benjamin Xuereb
 • Elizah Davis
 • Elshea Farrugia Borg
 • Izon Jomar Vassallo
 • Leah Bongailas
 • Sadie Harrington
 • Thias Bugeja
 • Victoria Pisani
 • Ylenia Pisani

 Familji Ġodda

 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Avellino (78 sena)
 • Annetta Gouder (80 sena)
 • Carmel Farrugia (65 sena)
 • Emanuel Mizzi (86 sena)
 • Henry Brown (84 sena)
 • Joseph Aquilina (81 sena)
 • Lino Gatt (55 sena)
 • Michael Muscat (82 sena)
 • Michael Pace (84 sena)
 • Saveria Micallef (93 sena)
 • Vincent Degiorgio (67 sena)
 Nifirħu lil...
 

Friday, May 25, 2018
Laqgħa tal-grupp tal-koppji fid-Domus Sagra Familja.

Sunday, May 27, 2018
Solennità tat-Trinità Qaddisa Sena B. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

Thursday, May 31, 2018
Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il-qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmillha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-salvatur li ġej, iqaddes lill-prekursur tiegħu. Marija twieġeb għat-tislima ta’ Eliżabetta, u mimlija bl-Ispirtu s-Santu tkabbar lill-Mulej b’innu ta’ tifħir.


 

Pentekoste

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 25 May 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com