Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Kelma tal-Arcipriet - April 2018
  01-04-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Alissah Harrington
 • Andreas Farrugia
 • Benjamin Xuereb
 • Bentley Johansson Farrugia
 • Dezayah Mifsud Delceppo
 • Elizah Davis
 • Elshea Farrugia Borg
 • Izon Jomar Vassallo
 • Leah Bongailas
 • Leeya Bonnett
 • Nathan Zammit Grima
 • Norah Vella
 • Owen Abubakar
 • Sadie Harrington
 • Thias Bugeja
 • Victoria Pisani
 • Ylenia Pisani

 Familji Ġodda

 • n/a
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Avellino (78 sena)
 • Alfred Balzan (78 sena)
 • Alfred Farrugia (73 sena)
 • Annetta Gouder (80 sena)
 • Annie Chetcuti (85 sena)
 • Carmel Busuttil (75 sena)
 • Carmel Farrugia (65 sena)
 • Charlie Cassar (70 sena)
 • Dolores Bartolo (90 sena)
 • Emanuel Mizzi (86 sena)
 • Giovanna Gerada (90 sena)
 • Henry Brown (84 sena)
 • Joseph Aquilina (81 sena)
 • Joseph Schiavone (69 sena)
 • Lino Gatt (55 sena)
 • Mary Mizzi (57 sena)
 • Michael Muscat (82 sena)
 • Michael Pace (84 sena)
 • Saveria Micallef (93 sena)
 • Victor Bugeja (65 sena)
 • Vincent Degiorgio (67 sena)
 Nifirħu lil...
 

Sunday, April 22, 2018
Ir-4 Ħadd tal-Għid Sena B u Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu lil Alla llum isejjaħ żgħażagħ biex jimxu warajh bħala saċerdoti, patrijiet u sorijiet reliġjużi.

Wednesday, April 25, 2018
Festa ta’ San Mark Evanġelista.

Thursday, April 26, 2018
Fis-7.00 pm issir ir-ripetizzjoni tal-laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jattendu d-duttrina.

Friday, April 27, 2018
Fis-7.30 pm laqgħa tal-Grupp Koppji Żgħażagħ fid-Domus Sagra Familja.

Sunday, April 29, 2018
Il-5 Ħadd tal-Għid Sena B. 10.15 am issir ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Tuesday, May 01, 2018
Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Niftakru llum u nitolbu għal tant persuni li jaqilgħu l-għixien tagħhom mix-xogħol ta’ jdejhom. Nitolbu lil Alla biex iqaddes ix-xogħol tagħna.

Wednesday, May 02, 2018
Festa ta’ San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja.

Thursday, May 03, 2018
Festa tal-Appostli San Filippu u San Ġakbu.

Friday, May 04, 2018
Wara l-quddiesa tas-6.00 pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa devota ta’ San Ġużepp.

Saturday, May 05, 2018
Fis 6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk li mietu matul April.

Sunday, May 06, 2018
Is-6 Ħadd tal-Għid Sena B.

Wednesday, May 09, 2018
Tifkira ta’ San Ġorġ Preca, saċerdot u fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija. San Ġorġ Preca ngħata b’ruħu u ġismu għat-tagħlim tal-Katekiżmu tat-tfal u ż-żgħażagħ. Nirringrazzjaw lil Alla li ta’ din il-grazzja kbira lilna l-Maltin.

Thursday, May 10, 2018
9.30 am coffee-morning tal-Mother’s Day bit-tombla b’risq il-Knisja.

Sunday, May 13, 2018
Is-7 Ħadd tal-Għid Sena B – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Lapsi u Jum l-Omm. Nirringrazzjaw lil Alla ta’ ommijietna ħajjin u mejtin u nitolbuh jieħu miegħu fis-sema lill-ommijiet mejta. Nitolbu wkoll biex l-ommijiet jgħixu sew il-vokazzjoni tagħhom u jrabbu sew b’eżempju tajjeb lil uliedhom. L-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

Monday, May 14, 2018
Festa ta’ San Mattija Appostlu.

Wednesday, May 16, 2018
Ħarġa tal-Mother’s Day bla tombla.

Friday, May 18, 2018
Fis-7.30 pm laqgħa għall-koppji kollha fis-Sagra Familja. Huma mistiedna kemm il-koppji miżżewġa kif ukoll għarajjes jew li jgħixu flimkien.

Sunday, May 20, 2018
Għid il-Ħamsin – Pentekoste Sena B. Fid-9.15 issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina. Nitolbu għal dawn it-tfal u għall-ġenituri tagħhom biex jibqgħu midħla ta’ Ġesù Ewkaristija għal matul ħajjithom kollha.

Tuesday, May 22, 2018
6.00 pm Quddiesa solenni tal-egħluq tal-Kwaranturi. Wara ssir il-purċissjoni ta’ Pentekoste bis-Sagrament Imqaddes. F’din il-purċissjoni jieħdu sehem it-tfal li jkunu għadhom kemm għamlu l-Ewwel Tqarbina. 6.30 pm Laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija għand is-Sorijiet ta’ Santa Margerita.

Friday, May 25, 2018
Laqgħa tal-grupp tal-koppji fid-Domus Sagra Familja.

Sunday, May 27, 2018
Solennità tat-Trinità Qaddisa Sena B. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

Thursday, May 31, 2018
Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il-qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmillha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-salvatur li ġej, iqaddes lill-prekursur tiegħu. Marija twieġeb għat-tislima ta’ Eliżabetta, u mimlija bl-Ispirtu s-Santu tkabbar lill-Mulej b’innu ta’ tifħir.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 22 April 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com