Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Thursday, September 29, 2016
Festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel u San Rafel.

Saturday, October 01, 2016
Is-Sitt Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna membri tal-Kummissjoni Familja, membri tal-grupp tal-koppji, koppji li se jiżżewġu matul is-sena 2017, u dawk li attendew għall-kors ta’ Kana 2016. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Settembru fis-6.00pm fil-Parroċċa.

Sunday, October 02, 2016
Il-Ħadd, 2:Is-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/410.

Monday, October 03, 2016
Jibda l-katekiżmu fiċ-Ċentri tad-duttrina.

Tuesday, October 04, 2016
Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. L-Erbgħa, 5: Tibda n-novena ta’ Sta Tereża ta’ Ġesù fil-Knisja tat-Tereżjani f’Bormla.

Thursday, October 06, 2016
Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am.

Friday, October 07, 2016
L-Ewwel Ġimgħa tax -xahar u Purċissjoni tar-Rużarju. Fis- 6.30pm quddiesa għall-familji tat-tfal tal -katekiżmu u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi minn Triq l-Oratorju, Triq San Rokku, Triq John Pace, Triq Santa Tereża, Triq il- Pellegrinaġġ u lura għall-Knisja, fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, October 08, 2016
Is-Sebà Sibt tal- Kuncizzjoni. Mistiedna u organizzata mill-membri tal-Kummissjoni żgħażagħ, iqaddes Fr. Reuben Vella. Nistiednu Seminarista biex jaqsam magħna l- esperjenza tiegħu. Mistiedna wkoll ir- Reliġjużi nisa tal-parroċċa. Seminar organizzat mill-parroċċa għall- familji tal-adolexxenti li se jersqu lejn is -Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Sunday, October 09, 2016
It-28 Ħadd ta’ Matul is- Sena. Miss. B/416. Jum it-tagħlim nisrani. Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat -tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal -parroċċa.

Monday, October 10, 2016
Tiltaqà l-Kummissjoni taċ -Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl- Uffiċċju Parrokkjali.

Tuesday, October 11, 2016
Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Friday, October 14, 2016
Il-Ġimgħa, 14: Quddiesa tal-iskola tas- St.Francis fil-parroċċa, fid-9.15am. Fis-6.00 pm tibda t-Translazzjoni u wara l-Għasar kantat fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

Saturday, October 15, 2016
Is-Sibt, 15: Quddiesa solenni fis- 6.30pm fil-Knisja ta’ Santa Tereża. Is-Sibt, 15: It-Tmien Sibt tal- Kunċizzjoni. Mistiedna membri tal- Kummissjoni Familja, membri tal-grupp tal-koppji, koppji li se jiżżewġu matul is -sena 2017, u dawk li attendew għall- kors ta’ Kana 2016.

Sunday, October 16, 2016
Jum il-Missjoni. Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/421. Mit-Tnejn, 17 ta’ Ottubru sal-Ġimgħa,21 ta’ Ottubru laqgħat u attivitajiet organizzati għall-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

Monday, October 17, 2016
Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

Thursday, October 20, 2016
Ħarġa organizzata mill- parroċċa.

Friday, October 21, 2016
Jiltaqà l-grupp tas- separati u r-romol, fis-6.30pm fiċ- Ċentru Sagra Familja. Imexxi l-laqgħa l- Arċipriet.

Saturday, October 22, 2016
Id-Disà Sibt tal- Kunċizzjoni. Mistiedna l-membri tal- banda San Ġorġ u membri taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Jum il-Konsagrazzajoni tal-Knisja.

Sunday, October 23, 2016
It-30 Ħadd ta’ Matul is- Sena. Miss. B/427. Jum il-Missjoni Illum tiġi ċelebrata il-Griżma tal-Isqof il -parroċċa fil-quddiesa tal-5.00pm.

Monday, October 24, 2016
Tiltaqà il-Kummissjoni Kateketika fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Tuesday, October 25, 2016
: Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, October 28, 2016
Laqgħa għall-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

Saturday, October 29, 2016
L-Għaxar Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna il-famiji tal- adolexxenti li se jersqu lejn is- Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fis-sena 2016.

Sunday, October 30, 2016
It-31 Ħadd ta’ Matul is- Sena. Miss. B/432. Ċelebrazzjoni bil-magħmudijiet fil- 11.15am il-parroċċa. Fil-Parroċċa qabel il-quddiesa tas- 6.00pm ta’ matul il-ġimgħa tingħad it- talba tar-rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Jibdew ukoll żewġ inizzjattivi fi ħdan il- parroċċa biex jgħinu lit-tfal fl-istudju tagħhom. Id-Dopo Scuola għand is- Sorijiet ta’ Mt. Tereża u l-proġett Southern Comfort fiċ-Ċentru Sagra Familja. Matul dan ix-xahar jitqassmu l-envelopes tal-missjoni.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 30 September 2016

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com