Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Novembru 2019
    01-11-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Wednesday, December 11, 2019
Christmas Breakfast.

Friday, December 13, 2019
Santa Lucija V. M.Nitolbu wkoll illum għal pajjiżna f’din il-Festa Pubblika biex ngħixu flimkien fil-paċi u t-tolleranza.

Saturday, December 14, 2019
Tifkira ta’ San Ġwann tas-Salib.

Sunday, December 15, 2019
It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A.

Monday, December 16, 2019
Illum hija l-ewwel ġurnata tan-Novena tal-Milied.

Sunday, December 22, 2019
Ir-4 Ħadd Tal-Avvent tas-Sena A. Waqt il-quddiesa tad-9.15 am isir it-tberik tat-tfal bil-Bambini. Wara nofsinhar isir high-tea għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Monday, December 23, 2019
5.30 pm Purċissjoni tat-tfal bil-Bambin.

Tuesday, December 24, 2019
Lejlet il-Milied. Fil-Knisja Parrokkjali wara nofsinhar, ikollna l-quddies fil-4.45 u 6.00 pm. Fil-Knisja ta’ San Pawl ikun hemm quddiesa fil-5.30 pm. Fil-10.45 pm fil-Knisja Parrokkjali jibda programm mill-Kor Tota Pulchra u l-Grupp taż-Żgħażagħ u li jkun fih il-prietka tat-tifel. F’12.00 am tibda l-quddiesa tat-Twelid ta’ Ġesu’ Bambin.

Wednesday, December 25, 2019
Solennita' tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu - il-Milied. Il-ħinijiet tal-quddies tal-lum ikunu bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Thursday, December 26, 2019
Festa ta’ San Stiefnu - l-ewwel martri. Tibda wkoll l-ottava tal-Milied.

Friday, December 27, 2019
Festa ta’ San Ġwann Appostlu.

Saturday, December 28, 2019
Festa tat-Tfal Qaddisin Innoċenti Martri.

Sunday, December 29, 2019
Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi. Fl-10.15 am issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Tuesday, December 31, 2019
L-aħħar tas-sena. Fil-Knisja Parrokkjali fil-quddiesa tas-6.00 pm wara t-tqarbin jitkanta t-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla ta’ dak kollu li għamel magħna matul din is-sena. Fil-Knisja ta’ San Pawl ma jkunx hemm quddies filgħodu imma ssir waħda fil-għaxija fil-5.30 pm.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 12 December 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com