Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-weekend li ġej hemm il-Live- in għaż-żgħażagħ. Żgħażagħ tinsewx tibbukkjaw għal dan il-weekend li se jsir apposta għalikom flok l-eżerċizzi. Ikkuntattjaw lil Fr. Ruben għax irridu navżaw il-hotel kemm se nkunu.

  Fuq l-artal ta’ San Mikiel hemm qfief biex fihom inpoġġu affarijiet tal-ikel għall-persuni fil-bżonn.

  Nhar it-Tnejn għat-tberik se nżuru Triq Bieb Bormla, Triq San Franġisk u Sqaq l-Erwieħ. Imbagħad l-Erbgħa mbierku Triq Dom Mintoff (ix-Xatt ta’ Bormla).

  Inħajjarkom biex dawk li ma attendewx l-eżerċizzi fil-parroċċa tagħna jippruvaw jieħdu sehem f’xi kors x’imkien anke fuq ir-radio jew television.

  Nhar il-Ġimgħa se joħroġ ir-Redentur tal-Isla.

  Nhar il-Ħadd hemm il-Magħmudija fl-10.15 am.

  Is-Sibt, mhux li ġej ta’ wara, se jsir irtir ċkejken għall-koppji miżżewġa. L-irtir se jsir fis-Sagra Familja u jibda fis-6.15 pm. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Inħajjar il-koppji miżżewġa jew joqgħodu flimkien biex jattendu. Avżawna ftit minn qabel.

  Bħal ma tafu qed isir ir-restawr tal-kaxxarizzi tas-sagristija. Għandna diversi kaxxarizzi li m’għandhomx imfietaħ żgħar. Jekk hawn min għandu xi ċwievet, ikunu bħal infietaħ żgħar, u jista’ jagħtihomlna inkunu nistgħu inqabbluhom mas-serraturi.

  Fuq in-notice- board tal-Knisja hemm ir-rendikont finanzjarju tal-parroċċa għas-sena li għaddiet. Morna ftit inqas minn elf Euro minn taħt. Nitlobkom li tibqgħu tgħinuna bid-donazzjonijiet tagħkom għall-proġetti li qed nagħmlu.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Marzu 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Brylee Devuan Cutajar Thornton
 • Damilyn Cesare Harrington

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Carmelo Frendo (76)
 • Carmelo Spiteri (80 sena)
 • Kan. Dun Guzepp Zammit (88 sena)
 • Maria Viacava (83 sena)
 • Marija Dolores Schifo (72 sena)
 • Tereza Portelli (80 sena)
 Nifirħu lil...
 

Saturday, March 25, 2017
It-Tħabbira tal-Mulej (Il-Lunzjata) –Disa’ xhur qabel il-Milied, infakkru l-ġrajja meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija u nisslet fiha lil Ġesù. Illum il-pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni tagħna beda jseħħ fil-milja kollha tiegħu. Mat-tħabbira tal-Anġlu lil Marija, l-Iben ta’ Alla niżel mis-sema biex jagħmel ir-rieda tal-Missier u sar bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Verġni Marija.

Sunday, March 26, 2017
Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena.Fl-10.15 am issir il-quddiesa bis-sagrament tal-Magħmudija.

Monday, March 27, 2017
5.00 pm Fil-MUSEUM tas-subien issir l-ewwel qrar għat-tfal kollha li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.

Friday, March 31, 2017
Nofs ta’ nhar irtir għall-membri kollha tal-Kor Tota Pulchra. Fil-għaxija ssir ikla Lhudija organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan issir taħdita għand is-sorijiet ta’ M. Tereza.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 25 March 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com