Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - April 2019
    02-04-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Friday, April 19, 2019
Kbira - Jum l-Akbar Imħabba – Jum ta’ sawm u astinenza mill-ħelu u l-laħam. 7.00 am jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. 3.00pm Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej fil-Parroċċa u Sta. Tereża. Fil-5.30pm tibda l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem ta’ l-iScouts u l-Banda San Ġorġ u b’kummentarju b’diversi lingwi għat-turisti fi Pjazza Gavin Gulia.

Saturday, April 20, 2019
Sibt il-Għid. 6.00 pm jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00 pm Quddiesa tal-Vġili tal-Għid li fiha naraw l-Istorja tas-Salvazzjoni, jiġifieri dak li għamel Alla ma’ missirijietna u magħna.Tkun iċċelebrata wkoll il-Maghmudija 8.00 pm Quddiesa tal-Vġili tal-Għid f’Sta. Tereża. Min jixtieq jista’ jixtri xemgħa mill-Knisja stess.

Sunday, April 21, 2019
L-Għid il-Kbir. Ħinijiet tal-quddies: 7.00 am, 8.00 am u 11.45 am. 9.30 am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Margerita tingħata merħba lit-turisti u jsir it-tberik tat-tfal bil-figolli. Illum tibda l-Ottava tal-Għid.

Monday, April 22, 2019
Jibda t-tberik tal-familji skont il-programm. Jibda l-Kors ta’ Kana fis-7.15 pm fis-Sagra Familja.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 20 April 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com