Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Kelma tal-Arcipriet - Dicembru 2016
  read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Catalaya Agius
 • Elijah Delia
 • Hailey Farrugia
 • Jahel Busuttil
 • Josaia Garzia
 • Kane Abdilla
 • Lea Vassallo
 • Liam Vassallo
 • Nadine Zammit
 • Shezloanne Cassar

 Familji Ġodda

 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Alfred Degiorgio (68 sena)
 • Anthony Scerri (79 sena)
 • Carmen Brignone (72 sena)
 • Clementa Brignone (84 sena)
 • Concetta Bonnici (86 sena)
 • Connie Sofia (67 sena)
 • Eston Grech
 • Francelle Briffa Wright (50 sena)
 • Francis Lia (83 sena)
 • John Brincat (93 sena)
 • Joseph Callus (71 sena)
 • Joseph Carbonaro (86 sena)
 • Joseph Degiorgio (77 sena)
 • Raphael Ellul (80 sena)
 • Rita Desira (57 sena)
 • Sunny Aquilina (70 sena)
 • Tereza Borg (85 sena)
 Nifirħu lil...
 

Saturday, December 10, 2016
Il-quddiesa tas-6.00pm tkun għal dawk kollha li mietu matul ix-xahar ta’ Novembru.

Sunday, December 11, 2016
It-3 Ħadd tal-Avvent. Miss A/68

Wednesday, December 14, 2016
Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-Magħmudija, fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Thursday, December 15, 2016
Tibda n-Novena tal-Milied, fil-quddiesa tas-6.00pm il-parroċċa. Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Riċeviment organizzat għat-tfal tad-Duttrina fiċ-Ċentru Sagra Familja.

Friday, December 16, 2016
Quddiesa organizzata fid-9.15am għand is-sorijiet tal-Karità.

Saturday, December 17, 2016
Organizzata serata ta’premjazzjoni fil-Mużew tas-subien fis-7.00pm. Quddiesa l-iskola tas-St.Francis tal-PTA, fis-7.15pm.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 11 December 2016

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2016 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com