Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Awwissu 2018
    01-08-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Tuesday, August 14, 2018
Tifkira ta’ San Massimiljanu Marija Kolbe. Ġie maqtul f’Auschwitz fl-1941.

Wednesday, August 15, 2018
Solennità tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema bir-ruħ u l-ġisem. Il-Mulej ried li Marija, Omm Alla, tkun meħlusa minn kull tebgħa ta’ dnub sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha u li meta ttemm il-ħajja tagħha fuq l-art, ġisimha ma jarax it-taħsir tal-qabar, imma minnufih jikseb il-glorja tal-qawmien mill-mewt. Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tas-smigħ tal-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies kemm ta’ lejliet kif ukoll tal-jum ikunu bħal nhar ta’ Ħadd.

Sunday, August 19, 2018
L-20 Ħadd Matul is-Sena B.

Tuesday, August 21, 2018
Tifkira tal-Papa San Piju X.

Wednesday, August 22, 2018
Tifkira tal-Verġni Marija Reġina. Wara li ġiet imtellgħa fis-Sema, Marija ġiet inkurunata Reġina tas-Sema u tal-art.

Friday, August 24, 2018
Festa ta’ San Bartilmew Appostlu.

Sunday, August 26, 2018
Il-21 Ħadd Matul is-Sena B. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha tkun iċċelebrata l-Magħmudija.

Wednesday, August 29, 2018
Tifkira tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista.


 

Kwadru tal-Kor

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 15 August 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com