Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Taf tilbes? X’jixraqlek? Laqgħat speċjali għan-nisa kull nhar ta’ Ħamis fid-9.00 am fid-Domus Sagra Familja. Tkun ħaġa sabiħa li dawk in-nisa li jkunu d-dar jattendu. Il-laqgħat jispiċċaw fil-11.30.

  Nhar il-Ħamis li ġej se ssir laqgħa għall-ġenituri, missirijiet u ommijiet tat-tfal li qegħdin Years 2, 3 u 4 fl-iskola. Il-laqgħa se ssir fid-Domus Sagra Familja u tibda fis-6.45 pm. Il-ġenituri huma mitluba li jġibu magħhom l-avviż li tawkom it-tfal u jagħtuh lill-katekisti wara l-laqgħa. Dan qed isir biex inkunu nafu min attenda għal-laqgħat. Tinsewx ma tfallulhomx duttrina.

  Nhar il-Ħamis ukoll hemm il-coffee- morning.

  Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira huma mitluba li jibdew jinkitbu minn nhar il-Ġimgħa li ġejjin fis-sala ta’ maġenb il-Knisja. Il-ġranet u l-ħinijiet se jkunu hekk: Nhar ta’ Tlieta u l-Ġimgħa bejn is-6.00pm u t-8.00pm u Nhar ta’ Ħadd filgħodu bejn l-10.00 u nofsinhar. Kulħadd għandu jaħseb kmieni l-aktar it-tfal ta' bejn is-7 u t-12 il sena.

  Taħseb li tista’ jkollok żwieġ aħjar? Nhar il-Ġimgħa fis-7.30 pm issir il-laqgħa għall-koppji miżżewġa jew m’humiex. Hija laqgħa interessanti ħafna li ssir kull xahar fid-Domus.

  Nhar il-Ġimgħa wkoll iċ-Ċentru ta’ taħt il-Knisja se jorganizzaw party tal-Karnival.

  Il-Griżma din is-sena se ssir l-aħħar Ħadd ta’ Ottubru fil-5.00 pm. Ikollna 29

  L-Aġenzija Żgħażagħ se torganizza kors għal dawk li iħobbu l-kitba.

  Fetħu l-applikazzjonijiet għall-Kors ta’ Kana li se jsir fil-parroċċa.

  Infakkar lir-reffiegħa biex jinkitbu fil-Grupp li qed jitwaqqaf apposta għal min jixtieq jerfa’ xi statwi.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Frar 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Ashleigh Callus
 • Elise Degabriele
 • Kylie Spiteri
 • Noah Joseph Cachia Belli
 • Sven Debono
 • Zveaiden Vella

 Familji Ġodda

 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Giovanni Cutajar (86 sena)
 • Mary Meilak (82 sena)
 • Vincent Mizzi (86 sena)
 Nifirħu lil...
 

Friday, February 24, 2017
7.30 pm fid-Domus SF jiltaqa’ l-Grupp tal-Koppji żgħażagħ. Party tal-Karnival fiċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

Saturday, February 25, 2017
Tifkira tal-Beata Marija Adeodata Pisani.

Sunday, February 26, 2017
It-8 Ħadd ta’ Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Monday, February 27, 2017
6.45 pm laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika.

Wednesday, March 01, 2017
L-Erbgħa tar-Rmied - Ras ir-Randan. Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Illum hija ġurnata ta’ sawm (għal dawk bejn 18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena ‘l fuq) b’obbligu gravi. Fil-quddies kollu ssir il-funzjoni tat-tberik u t-tqegħid tal-irmied fuq rasna. Matul dawn il-ġranet tar-Randan, il-Knisja tistedinna biex nagħmlu penitenza għal dnubietna u nerġgħu nitħabbu ma’ Alla. Tajjeb li matul dan iż-żmien tar-Randan insibu aktar ħin mis-soltu biex nisimgħu il-Kelma t’Alla u biex nitolbu flimkien bħala familja. Fis-6.00 pm jibda l-pellegrinaġġ bir-Redentur li jibda minn ħdejn id-Domus, jgħaddi minn Triq Wiġi Rosato, San Franġisk, San Pawl, Misraħ Gavino Gulia, u Triq il-Pellegrinaġġ għall-Knisja. Kif jidħol il-Knisja (għall-ħabta tas-7.00 pm) issir quddiesa.

Saturday, March 04, 2017
6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk kollha li mietu matul Frar.

Sunday, March 05, 2017
L-1 Ħadd tar-Randan Sena A.

Wednesday, March 08, 2017
9.00 am Żjara fid-Dar San Vinċenz de Paule mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija. Kulħadd jista’ jattendi imma avvżaw qabel. Kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.45 pm Laqgħa tal-Lectio Divina fil-Knisja ta’ San Pawl.

Sunday, March 12, 2017
It-2 Ħadd tar-Randan Sena A.

Monday, March 13, 2017
llum huwa r-4 anniversarju minn meta ġie elett il-Papa Franġisku. Xieraq li nitolbu għalih ħalli l-Mulej ikompli jgħinu jmexxi l-Knisja afdata f’idejh.

Tuesday, March 14, 2017
Fil-għodu jibdew tlett ijiem ta’ eżerċizzi għat-tfal li jattendu l-iskola Primarja tas-sorijiet Franġiskani u tal-primarja tal-Gvern. Il-Ġimgħa jkollhom quddiesa.

Thursday, March 16, 2017
Coffee-morning bil-quddiesa

Sunday, March 19, 2017
It-3 Ħadd tar-Randan Sena A.

Monday, March 20, 2017
Solennità trasferita ta’ San Ġużepp, l-għarus tal-Verġni Marija. Fl-Iskrittura Mqaddsa lil San Gużepp narawh bħala l-għarus żewġ il-Verġni Marija, ir-raġel ġust li Alla riedu jkun il-missier legali ta’ Ġesù, il-qaddej fidil u għaqli li Alla fdalu f’idejh il-familja mqaddsa. Il-Knisja ħatritu bħala l-patrun universali tagħha.

Tuesday, March 21, 2017
Fis-6.30 pm issir laqgħa fid-Domus Sagra Familja għall-ġenituri u l-parrini li jkunu se jgħammdu l-Ħadd ta’ wara.

Saturday, March 25, 2017
It-Tħabbira tal-Mulej (Il-Lunzjata) –Disa’ xhur qabel il-Milied, infakkru l-ġrajja meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija u nisslet fiha lil Ġesù. Illum il-pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni tagħna beda jseħħ fil-milja kollha tiegħu. Mat-tħabbira tal-Anġlu lil Marija, l-Iben ta’ Alla niżel mis-sema biex jagħmel ir-rieda tal-Missier u sar bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Verġni Marija.

Sunday, March 26, 2017
Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena.Fl-10.15 am issir il-quddiesa bis-sagrament tal-Magħmudija.

Monday, March 27, 2017
5.00 pm Fil-MUSEUM tas-subien issir l-ewwel qrar għat-tfal kollha li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.

Friday, March 31, 2017
Nofs ta’ nhar irtir għall-membri kollha tal-Kor Tota Pulchra. Fil-għaxija ssir ikla Lhudija organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan issir taħdita għand is-sorijiet ta’ M. Tereza.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna
Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  2182 8413
 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 23 February 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com