Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Settembru 2019
    01-08-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Saturday, September 21, 2019
Festa ta’ San Mattew Appostlu. Il-5 Sibt tal-Kunċizzjoni.

Sunday, September 22, 2019
Il-25 Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Monday, September 23, 2019
Tifkira ta’ San Piju ta’ Pietrelċina.

Friday, September 27, 2019
Tifkira ta’ San Vinċenz de Paule.

Saturday, September 28, 2019
Is-6 Sibt tal-Kunċizzjoni.

Sunday, September 29, 2019
Is-26 Ħadd Matul is-Sena Ċ.Fl-10.15 am issir quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

Tuesday, October 01, 2019
Santa Tereża tal-Bambin Ġesù.

Wednesday, October 02, 2019
Tifkira tal-Anġli Kustodji Mqaddsa. L-ewwel u qabel kollox l-anġli huma msejħin biex jikkontemplaw il-wiċċ ta’ Alla fis-sebħ kollu tiegħu. Huma wkoll mibgħuta mill-Mulej biex jakkumpanjaw u jgħinu lill-bnedmin fit-toroq tal-ħajja. Nirringrazzjaw illum lil Alla li għoġbu jagħtina Anġlu personali għalina biex jieħu ħsiebna fir-ruħ u fil-ġisem.

Thursday, October 03, 2019
Coffee-morning bit-tombla b’risq il-Parroċċa.

Friday, October 04, 2019
Tifkira ta’ San Franġisk t’Assisi. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, October 05, 2019
Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska – Appostlu tal-Ħniena Divina. Is-6 Sibt tal-Kunċizzjoni – Aħna u min mhux magħna. Mistiedna speċjali iż-żgħażagħ.

Sunday, October 06, 2019
Is-27 Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Monday, October 07, 2019
Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fis-6.00 tibda l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tibqa’ sejra sal-Knisja ta’ Santa Tereża fejn nattendu għall-quddiesa tan-Novena. Wara l-quddiesa inkomplu l-purċissjoni sal-Knisja.

Tuesday, October 08, 2019
L-anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta fl-Imdina. Skont it-tradizzjoni, meta n-Normanni ħadu lil Malta mill-Għarab,ħasbu għall-bini tal-katidral l-antik tal-Imdina, u għanuh b’ħafna renti. Il-katidral l-antik ġarrab ħsarat kbar fit-terremot tal-1693, u minfloku inbena ieħor ikbar u isbaħ, ikkonsagrat fit-8 ta’ Ottubru 1702.

Friday, October 11, 2019
Tifkira tal-Papa San Ġwann XXIII.

Saturday, October 12, 2019
Is-7 Sibt tal-Kunċizzjoni – Iż-Żwieġ fil-Mulej. Fis-6.00 pm fl-iskola St. Francis, jibda l-irtir għall-ġenituri u t-tfal li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.

Sunday, October 13, 2019
It-28 Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Tuesday, October 15, 2019
It-Tlieta,15: Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Avila, verġni u duttur tal-Knisja. Fit-8.00 am tiġi ċċelebrata l-Festa ta’ Santa Tereża fil-Knisja ta’ Santa Tereża. Fil-5.30 pm issir il-Festa ta’ Santa Tereża fil-Knisja ta’ Santa Margerita.

Wednesday, October 16, 2019
Coffee-morning mingħajr tombla b’risq il-parroċċa.

Friday, October 18, 2019
Festa ta’ San Luqa Evanġelista.

Saturday, October 19, 2019
It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni – Il-flus periklu jew għajnuna?

Sunday, October 20, 2019
Id-29 Ħadd Matul is-Sena Ċ u l-Ġurnata Missjunarja.Nitolbu għall-Missjoni u l-missjunarji u nagħtu d-donazzjonijiet tagħna għat-tixrid tal-Kelma t’Alla lill-popli fil-bżonn.

Tuesday, October 22, 2019
Tifkira ta’ San Ġwanni Pawlu II. San Ġwann Pawlu II, twieled f’Wadovice, fil-Polonja, fit-18 ta’ Mejju 1920. Ġie elett Papa fis-16 ta’ Ottubru 1978. Fid-diskors tal-ftuħ tal-pontifikat wera x-xewqa li jmexxi ’l quddiem l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan II. Xandar bla waqfien l-Evanġelju. Bosta kienu l-enċikliki li kiteb. Fil-ministeru appostoliku ħadem biex isaħħaħ id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u l-ekumeniżmu, iddefenda l-paċi u d-dinjità tal-bniedem. Miet fit-2 ta’ April 2005.

Tuesday, October 22, 2019
Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni – L-Awtorita’ qiegħda biex taqdi.

Sunday, October 27, 2019
It-30 Ħadd Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. Fil-5.00 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof.

Monday, October 28, 2019
Festa ta’ San Xmun u San Guda - Appostli.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 21 September 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com