Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Il-Kelma tal-Arcipriet - Frar 2018
  28-01-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Jade Friggieri
 • Jean Benjamin Karahan
 • Kim Mercieca
 • Lincoln Busuttil
 • Maria Cutajar
 • Zayden Brincat
 • Zdenia Buttigieg
 • Zvaydon Bezzina

 Familji Ġodda

 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Govann Brincat (90 sena)
 • Joseph Borg (90 sena)
 • Maria Vassallo (88 sena)
 • Michael Vella (88 sena)
 • Tarbija Casha
 • Ziam Camilleri Ciantar (kważi tliet snin),
 Nifirħu lil...
 

Saturday, March 24, 2018
Pageant imtella’ mill-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

Sunday, March 25, 2018
Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Fid-8.45 am jitbierek iż-żebbuġ fil-Kwartieri ta’ Verdala. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Triq il-Kunċizzjoni, l-Inkurunazzjoni, il-Pellegrinaġġ għall-Knisja Parrokkjali fejn issir quddiesa fid-9.15 am. Jieħdu wkoll sehem il-First Cospicua Scout Group, il-membri li qed jieħdu sehem fil-pageant imtellà miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru u t-tfal tal-katekiżmu. It-tfal kollha jingħataw tifkira tal-okkażjoni

Monday, March 26, 2018
It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba.

Wednesday, March 28, 2018
L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Fis-7.30 pm Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

Thursday, March 29, 2018
Ħamis ix-Xirka. Niċċelebraw it-twaqqif tas-Saċerdozju u tal-Ewkaristija. Fil-għodu fil-Knisja ma jsirx quddies. Is-saċerdoti bħal-lum jingħaqdu flimkien ma’ l-Arċisqof fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann għall-Quddiesa tal-Griżma li fiha jġeddu l-wegħdiet saċerdotali tagħhom u jitbierku iż-żjut imqaddsa. 5.00 pm jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 6.30pm ċelebrazzjoni tal-ħasil tar-riġlejn fil-Parroċċa u fil-knisja ta’ Sta. Tereża. 9.00pm adorazzjoni ewkaristika fil-knisja ta’ San Pawl, Sta. Tereża u l-Parroċċa. 10.00pm issir adorazzjoni oħra fil-parroċċa.

Friday, March 30, 2018
Il-Ġimgħa l-Kbira - Jum l-Akbar Imħabba – Jum ta’ sawm u astinenza mill-ħelu u l-laħam. 7.00 am jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. 3.00pm Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej fil-Parroċċa, San Pawl u Sta. Tereża. Fil-5.30pm tibda l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem ta’ l-iScouts u l-Banda San Ġorġ u b’kummentarju b’diversi lingwi għat-turisti fi Pjazza Gavin Gulia.

Saturday, March 31, 2018
Sibt il-Għid. 6.00 pm jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00 pm Quddiesa tal-Vġili tal-Għid li fiha naraw l-Istorja tas-Salvazzjoni,jiġifieri dak li għamel Alla ma’ missirijietna u magħna. Tkun iċċelebrata wkoll il-Magħmudija. 8.00 pm Quddiesa tal-Vġili tal-Għid f’Sta. Tereża. Min jixtieq jista’ jixtri xemgħa mill-Knisja stess.


 

Redentur

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 25 March 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com