Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Illum u għada niċċelebraw il-Ħadd tal-Ħniena Divina. Fl-4.00 wara nofsinhar niltaqgħu fil-Knisja għall-adorazzjoni u fil-5.00 pm ikollna l-quddiesa tal-Ħniena Divina.

  Matul din il-ġimgħa bil-għajnuna t’Alla nkomplu t-tberik tal-familji. Il-programm issibuh fil-Flimkien. Min ikollu xi diffikulta’ jistaqsina.

  Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa tas-6.00 pm se ssir siegħa adorazzjoni organizzata miż-żgħażagħ. Kulħadd huwa mistieden.

  Nhar il-Ġimgħa hemm quddiesa fl-10.00 am fid-Day Centre tal-Anzjani l-Konservatorju.

  Nhar il-Ħadd li ġej f’Malta kollha jiġi ċċelebrat Jum il-Karita’. Niftakru f’tant djar tat-tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani li il-Knisja f’Malta tmexxi b’risq persuni orfni jew fil-bżonn. Bl-għajnuna ġeneruża tagħna li nagħtu fil-ġbir tal-weekend li ġej inkunu qed naqdu lil Kristu f’ħutna li huma fil-bżonn. Nappellalkom li nkunu ġenerużi fl-għotjiet tagħna.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - April 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • n/a

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 • n/a
 • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Albert Sciberras (80 sena)
 • Antonia Scinto (82 sena)
 • Carmen Calafato (87 sena)
 • Emanuel Spiteri (80 sena)
 • George Busuttil (84 sena)
 • Mario Grech (63 sena)
 • Mary Cachia (86 sena)
 • Peter Paul Darmanin (71 sena)
 Nifirħu lil...
 

Tuesday, April 25, 2017
Festa ta’ San Mark Evanġelista.

Saturday, April 29, 2017
Festa ta’ Santa Katerina ta’ Siena – Verġni, Duttur tal-Knisja u Patruna tal-Ewropa.

Sunday, April 30, 2017
It-3 Ħadd tal-Għid Sena A. 10.15 am issir ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Monday, May 01, 2017
Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Niftakru llum u nitolbu għal tant persuni li jaqilgħu l-għixien tagħhom mix-xogħol ta’ jdejhom. Nitolbu lil Alla biex iqaddes ix-xogħol tagħna.

Tuesday, May 02, 2017
Festa ta’ San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja.

Wednesday, May 03, 2017
Festa tal Appostli San Filippu u San Ġakbu.

Thursday, May 04, 2017
9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa devota ta’ San Ġużepp

Saturday, May 06, 2017
6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk li mietu matul April. Qabel il-quddiesa tingħad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompej.

Sunday, May 07, 2017
Ir-4 Ħadd tal-Għid Sena A u Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu lil Alla llum isejjaħ żgħażagħ biex jimxu warajh bħala saċerdoti, patrijiet u sorijiet reliġjużi.

Tuesday, May 09, 2017
Tifkira ta’ San Ġorġ Preca, saċerdot u fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija. San Ġorġ Preca ingħata b’ruħu u ġismu għat-tagħlim tal- Katekiżmu tat-tfal u ż-żgħażagħ. Nirringrazzjaw lil Alla li ta’ din il-grazzja kbira lilna l-Maltin.

Thursday, May 11, 2017
9.30 am coffee-morning b’riżq il-Knisja. 9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja.

Saturday, May 13, 2017
L-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

Sunday, May 14, 2017
Il-5 Ħadd tal-Għid Sena A u Jum l-omm. Nirringrazzjaw lil Alla ta’ ommijietna ħajjin u mejtin u nitolbuh jieħu miegħu fis-sema lill-ommijiet mejta. Nitolbu wkoll biex l-ommijiet jgħixu sew il-vokazzjoni tagħhom u jrabbu sew b’eżempju tajjeb lil uliedhom.

Thursday, May 18, 2017
9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja.

Sunday, May 21, 2017
Is-6 Ħadd Sena A. Fid-9.30 am fiċ-Ċentru ssir l-ewwel laqgħa għall-għarajjes li se jiżżewġu bejn Settembru 2016 u Frar 2017. It-tieni laqgħa ssir il-Ħadd 5 ta’ Ġunju.

Tuesday, May 23, 2017
6.30 pm Laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija għand is-Sorijiet ta’ Santa Margerita.

Thursday, May 25, 2017
9.30 am coffee-morning b’risq il-Knisja.

Friday, May 26, 2017
Laqgħa tal-grupp tal-koppji fid-Domus Sagra Familja.

Sunday, May 28, 2017
Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej Ġesù fis-Sema Sena A – Lapsi. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

Wednesday, May 31, 2017
Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il- qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmilha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-salvatur li ġej, iqaddes lill-prekursur tiegħu. Marija twieġeb għat-tislima ta’ Eliżabetta, u mimlija bl-Ispirtu s-Santu tkabbar lill-Mulej b’innu ta’ tifħir.


 

Festa tal-Hniena Divina

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 26 April 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com