Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Marzu 2019
    01-12-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Tuesday, March 19, 2019
Solennita’ ta’ San Ġużepp, żewġ Marija. Fl-Iskrittura Mqaddsa lil San Gużepp narawh bħala żewġ il-Verġni Marija, ir-raġel ġust li Alla riedu jkun il-missier legali ta’ Ġesu’, il- qaddej fidil u għaqli li Alla fdalu f’idejh il-familja mqaddsa. Il-Knisja ħatritu bħala l-patrun universali tagħha.

Sunday, March 24, 2019
It-3 Ħadd tar-Randan Sena Ċ.

Monday, March 25, 2019
It-Tħabbira tal-Mulej (Il-Lunzjata) –Disa’ xhur qabel il-Milied, infakkru l-ġrajja meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija u nisslet fiha lil Ġesu’. Illum il-pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni tagħna beda jseħħ fil-milja kollha tiegħu. Mat-tħabbira tal-Anġlu lil Marija, l-Iben ta’ Alla niżel mis-sema biex jagħmel ir-rieda tal-Missier u sar bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Verġni Marija. Fis-6.00 pm quddiesa bi stedina għal dawk kollha li kellhom it-tfal f’dawn l-aħħar 3 snin kif ukoll dawk li qed jistennew tarbija.

Tuesday, March 26, 2019
Fis-6.30 pm issir laqgħa għand is-sorijiet ta’ Santa Margerita, għall-ġenituri u l-parrini li jkunu se jgħammdu l-Ħadd ta’ wara.

Sunday, March 31, 2019
Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena Ċ. Fl-10.15 am issir il-quddiesa tal-Magħmudija.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 20 March 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com