Il-Kelma tal-Arċipriet - Frar 2018

Bormla għandna x-xorti li kull nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa ssir laqgħa għall-persuni b’diżabilità. Il-laqgħa tkun bejn il-5.00 u s-7.00 pm fiċ-Ċentru għall-Persuni b’diżabilità, 34/35, Fuq Verdala, Bormla. Min jitħajjar jattendi jista’ jikkuntattja lis-Sur Joe Cassar fuq 79702963. Tiddejqux tmorru. Tieħdu gost ħafna.

 

Nissuġġerilek li matul dan ir-Randan minflok ma tikolx ħelu, tipprova tisma’ quddiesa u titqarben kuljum. Tiswilek iżjed.

 

Dun Anton

Arċipriet