Il-Kelma tal-Arċipriet - Frar 2019

 

Titħajjar tagħmel xi

kors ta’ xi ħaġa biex ittejjeb il-ħajja tiegħek u tal-familja?

Ara titħajjarx titgħallem ħaġa bħal

 hairdressing, ħjata, dwiefer, welding jew mastrudaxxa!

Kellimni

 

Dun Anton

Arċipriet