Il-Kelma tal-Arċipriet - Novembru 2019

Ħbieb Bormliżi nistedinkom biex ingawdu flimkien iċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru matul dan ix-xahar fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju tal-Pellegrinaġġ.

 

Dun Anton Cassar

Arċipriet