Il-Kelma tal-Arċipriet - Ottubru 2019

Taħseb li uliedek għandhom bżonn

l-għajnuna fl-iskola?

 

  • Kull nhar ta’ Tnejn u Ħamis ikun hemm lezzjonijiet speċjali għalihom fiċ-Ċentru Sagra Familja minn għalliema kwalifikati.

 

Dun Anton Cassar

Arċipriet