Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe

50 Sena mill-Kappella ta' l-Ursolini
Kitba tal- Kan. Dun Joe Mifsud

L-Erbgħa 25 ta’ Ottubru, 2006, saret konċelebrazzjoni mill-Arċipriet, il-Kan. Joe Mifsud u l-kanonċi Dun Ġużepp Bonello u Dun Ġużepp Zammit fil-kappella ddedikata lill-Madonna ta’ Fatima fil-Kunvent tas-Sorijiet Ursolini.

Kien it-18 ta’ Ottubru, 1956, festa ta’ San Luqa Evanġelista li Mons. Carmelo Bonnici, Vigarju tas-Sorijiet bierek il-kappella.

F’dawn l-aħħar 50 sena, is-sorijiet Ursolini mexxew kindergarten u taw servizz tal-ħasil ta’ ħwejjeġ sagri.

 

Fil-preżent qegħdin ukoll iqarbnu l-morda, jgħinu fi grupp ta’ tfajliet ommijiet u jgħallmu l-katekiżmu.

F’dawn il-50 sena, il-Kan. Prim. Dun Ġużepp Zammit kien iqaddes kuljum, f’din il-kappella. Għal xi snin, bil-għajnuna tas-sorijiet kien iqassam ukoll ikel u ħwejjeġ lill-familji fil-bżonn.

 

Fit-13 ta’ Mejju, issir kull sena t-tifkira tal-Madonna ta’ Fatima.

 

 

 

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com