Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
 

Granet tal-Muzew Bormla

It-tagħlim nisrani għat tfal tal-Parroċċa

1.Biex jiġu aċċettati għas-Sagrament ta’ l-Ewwel Tqarbina u tal-Grizma ta’ l-Isqof, it-tfal kollha jridu jattendu għall-kors tat-tagħlim nisrani meħtieg bħala preparazzjoni.

2. Iridu jissodisfaw 75% ta’l-attendenza.

3. Il-ġenituri li jkollhom ‘l uliedhom għall-Ewwel Tqarbina jew matul is-snin ta’ preparazzjoni fil-programm tal-Katekiżmu, għandhom imorru jirreġistraw fiċ-Ċentru tad-Duttrina għall-ħabta ta' l-aħħar ġimgħa ta' Settembru.

4. Il-kors tal-katekizmu tat-tfal jinfirex fuq sitt’ snin:

L-Ewwel (6 - 7 snin)
It-Tieni (7 - 8 snin)
It-Tielet (8 - 9 snin)
Ir-Raba' (9 - 10 snin)
Il-Ħames (10 - 11)
Is-Sitt (11 -12)

5. Kull tifel/tifla ikollhom il-ktieb tal-katekiżmu tas-sena li jkunu fiha.

6.Il-ġenituri obbligati jattendu għal tlett laqgħat mifruxa matul is-sena.

 

 

 

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com