Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
 
 
MUSEUM - Male Branch
16
Triq Verdala
Bormla


         
Responsabbli Alan Spiteri Tel 21827897
Laqgħa
more info

MUSEUM - Female Branch
65
Triq San Gorg
Bormla


         
Responsabbli Gertrude Vella Tel 21806143
Laqgħa
more info

Ċentru Sagra Familja

Triq Wigi Rosato
Bormla


         
Responsabbli Arcipriet Tel 218282413
Laqgħa
more info

Leġjun ta’ Marija Nisa'
Dar ta' l-Azzjoni Kattolika
Triq l-Oratorju
Bormla


         
Responsabbli Gemma Scerri Tel 21824797
Laqgħa It-Tlieta fil-5.00pm
more info

Grupp ta’ l-Abbatini


Bormla


         
Responsabbli Fr Malcolm Agius Tel 79825019
Laqgħa Il-Gimgha fl-4.30pm
more info

Kor Tota Pulchra
Blk 8, No 10
Triq il-Gendus
Bormla


         
Responsabbli Walter Tonna Tel 2167 5895
Laqgħa It-Tlieta u l-Hamis fis-6.45pm
more info

Kor Santa Tereża
Kunvent Sta. Tereza
Triq Santa Tereza
Bormla


         
Responsabbli Patri Martin Borg OC.D Tel 2182 6111
Laqgħa
more info

Ordni Sekular Tereżjan
Kunvent Sta. Tereza
Triq Santa Tereza
Bormla


         
Responsabbli Patri Martin Borg OC.D Tel 2182 6111
Laqgħa
more info

Ċenaklu Vokazzjonijiet
Nalote, 45
Triq Santa Margerita
Bormla


         
Responsabbli Joyce Mifsud Tel 2182 8413
Laqgħa It-Tlieta fil-4.45pm
more info

Grupp ta’ Talb
80, Redentur
Triq il-Falkunier
Fgura


         
Responsabbli Twanny & Maryrose Falzon Tel 21692629
Laqgħa L-Erbgha fis-7.00pm
more info

Soċjeta’ S.Vincenz de Paule
Sagristija tal-Parrocca
         
Responsabbli Joseph Pace Tel 21675693
Laqgħa Darba f’xahar, l-Erbgha, fid-9.30 am.
more info

Azzjoni Kattolika (fergħa Nisa u Rġiel)
San Piju X, Azzjoni Kattolika
No. 2, Triq l-Oratorju
Bormla


         
Responsabbli Cettina Bezzina Tel 21661123
Laqgħa
more info

Missionaries of Charity - Sisters of Mother Teresa

135, Triq San Pawl
Bormla


         
Responsabbli Tel 21666021
Laqgħa
more info

 
     

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com