Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
 
 

Kunsill Lokali
Is-Sindku Joseph Scerri
The Rest
Misrah Sta.Margerita
Bormla

Tel: 2166 3030, Fax: 21672222


 

Soċjeta' Filarmonika San Ġorġ
Louis Spiteri - Segretarju
Palazzo Paolino Vassallo

Bormla

2189 7532


 

St.George's F.C.
Hon. Chris Agius
Centru 1890
Triq il-Pellegrinagg
Bormla

2182 6971


 

Domus Piju IX
Jonathan Farrugia - Segretarju
12
Triq Matty Grima
Bormla

2180 0514


 

1st Cospicua Scout Group
Mario Ellul G.S.L
1
Triq it-Torri ta' San Gwann
Vittoriosa

99270174


 

Cospicua Girl Guides
Catherine Bunce
'Yvonne'
Triq il-Liedna
Fgura

2169 7575


 

Cospicua Dynamos F.C
Emmy Grech
63
Triq il-Gendus
Bormla

2187 8100, 99273814


 

St. Margaret Boċċi Club
Manuel Schembri
Sur Sta.Margerita
Triq il-Mithna
Bormla

2187 9449, 99829592


 

Cospicua Regatta
Domnic Spiteri
Sala Matty Grima
Ix-Xatt ta' Bormla
Bormla

21803378, 99828728


 

Cospicua Rangers F.C.
Mario Attard

Triq San Gwann
Bormla

2167 6590


 

M.L.P. (Sezzjoni Rġiel/Nisa)
Joseph Scerri

Pjazza Paolino Vassallo
Bormla

2182 7803


 

Grupp Festa Esterna
Matthew Tonna
Centru 19 ta` Novembru 1944
Taht iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali
Bormla

21675895 / 79308900


 

Dar it-Tama
Fr. Mark Montebello
144
Triq Matty Grima
Bormla

2180 1304


 

Fundazzjoni Bormliza Persuni b’Diżabilita’
Mary Stevens
34/35
Fuq Verdala
Bormla

21897474


 

Cottonera Community Resource Centre - Access
n/a
Triq San Dwardu

Bormla

21666392


 

St. Thomas F.C.
John Pavia
Triq il-Kuncizzjoni

Bormla

21896827


 

P.N. (Sezzjoni Rġiel / Nisa)
Richard Garzia
Kazin Nazzjonalista
17, Triq San Pawl
Bormla

21809156


 

Radju Kottoner
Dorian Cassar
144
Triq Matty Grima
Bormla

21677753


 

Cospicua Subbuteo Club
Josef Camilleri
c/o Cospicua Dynamos
Triq il-Gendus
Bormla


 

 


Ghaqdiet
     

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com