Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Nhar il-Ħamis ikollna ħarġa ta' ġurnata għall-Armier. Dawk interessati ikellmu lis-sinjura Ġuża Muscat.

  Il-Kanonku Dun Joe Stephen Mallia ser ifakkar il-25 anniversarju tiegħu mill-ordinazzjoni saċerdotali. Dun Joe, li huwa kanonku onorarju u wild l-Parroċċa tagħna ta' Bormla, bħalissa qed iservi bħala kappillan ta' parroċċa fl-Istati Uniti. Għalhekk bix-xieraq li ningħaqdu miegħu fil-quddiesa ta' ringrazzjament li ser issir nhar il-Ħadd li ġej fil-5.00pm.

  Infakkru li kull nhar ta' Ġimgħa filgħodu, studenti mill-fakulta tad-dentistrija qed joffru checkups b'xejn tas-snien fiċ-ċentru tar-riżorsi tal-kottonera (tal-fortini, il-birgu). Dan is-servizz qed jingħata b'xejn u ser jibqa' għaddej sal-aħħar Ġimgħa ta' dan ix-xahar. Jistgħu jibbenifikaw minn dan is-servizz studenti u persuni anzjani li bħalissa qed jirċievu għajnuna soċjali.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Lulju 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Gabriel Swain
 • Jacob Spalding Hammet
 • Rijan Cutajar

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 • Gratian Sammut ma’ Paula Farrugia (S. Tereża) 28-4-17.
 • Peter Bugeja ma’ Rosita Mallia (6-5-2017)
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Carmelo Farrugia (70 sena)
 • Helen Dakin (84 sena)
 • Rose Mary Spiteri (59 sena)
 • Veronica Borg (67 sena)
 Nifirħu lil...
 

Thursday, July 20, 2017
Coffee-morning b’risq il-Knisja

Saturday, July 22, 2017
Festa ta’ Santa Marija Madalena.

Sunday, July 23, 2017
Is-16 il-Ħadd Matul is-Sena A.

Tuesday, July 25, 2017
Festa ta’ San Ġakbu Appostlu. Fis-6.30 pm laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija għand is-sorijiet ta’ Santa Tereża.

Wednesday, July 26, 2017
Tifkira ta’ San Ġwakkin u Sant’Anna il-ġenituri ta’ Ommna Marija Ssma

Saturday, July 29, 2017
Tifkira ta’ Santa Marta

Sunday, July 30, 2017
Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

Monday, July 31, 2017
Tifkira ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, fundatur tal-Ġiżwiti.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 21 July 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com