Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Ottubru 2018
    01-10-2018 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Monday, October 22, 2018
Tifkira ta’ San Ġwanni Pawlu II. San Ġwann Pawlu II, twieled f’Wadovice, fil-Polonja, fit-18 ta’ Mejju 1920. Ġie elett Papa fis-16 ta’ Ottubru 1978. Fid-diskors tal-ftuħ tal-pontifikat wera x-xewqa li jmexxi ’l quddiem l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan II. Xandar bla waqfien l-Evanġelju. Bosta kienu l-enċikliki li kiteb. Fil-ministeru appostoliku ħadem biex isaħħaħ id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u l-ekumeniżmu, iddefenda l-paċi u d-dinjità tal-bniedem. Miet fit-2 ta’ April 2005.

Saturday, October 27, 2018
L-10 Sibt tal-Kunċizzjoni – Li nara mgħallem.

Sunday, October 28, 2018
It-30 Ħadd Matul is-Sena B. Infakkru llum ukoll id-dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tagħna.Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. Fil-5.00 pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof.

Thursday, November 01, 2018
Solennità tal-Qaddisin kollha. Quddies bħal fost il-ġimgħa.

Friday, November 02, 2018
L-Għid tal-Imwiet. Niftakru llum f’ħutna, qrabatna u benefatturi tagħna li mietu qabilna. Nitolbu lil Ġesù jeħodhom miegħu fis-sema. Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali ikun fis-6.45, 7.15, 8.00 u 8.30 am u 5.15 u 6.00 pm. F’San Pawl ikun hemm żewġ quddisiet filgħodu fis-7.00 u fis-7.30. Il-quddiesa tas-6.00 pm tkun b’suffraġju għal dawk kollha li mietu matul din is-sena.

Sunday, November 04, 2018
Il-31 Ħadd Matul is-Sena B.

Monday, November 05, 2018
6.00 pm Quddiesa għal-ruħ is-saċerdoti mejtin.

Tuesday, November 06, 2018
6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli tal-Kunċizzjoni mejtin.

Wednesday, November 07, 2018
6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli ta’ San Ġużepp mejtin.

Thursday, November 08, 2018
6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli tar-Rużarju mejtin.

Friday, November 09, 2018
Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. Infakkru llum il-ġurnata li fiha l-Bażilika ta’ San Ġwann tal-Lateran, f’Ruma ġiet iddedikata lil Alla. Din il-Bażilika hija l-Kattidral ta’ Ruma fejn is-suċċessur ta’ San Pietru għandu l-Kattedra tiegħu. Għalhekk ningħaqdu llum mal-Knisja Universali fl-għaqda tagħna mal-Papa Franġisku u nitolbu għalih biex imexxina fit-triq lejn Ġesù. 6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli tal-Kurċifiss mejtin.

Saturday, November 10, 2018
Tifkira ta’ San Iljun il-Kbir – Papa u Duttur tal-Knisja. 7.30 pm Programm tal-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Inkwatru Titulari ta’ Marija Immakulata.

Sunday, November 11, 2018
It-32 Ħadd Matul tas-Sena B.

Sunday, November 18, 2018
It-33 Ħadd Matul is-Sena B.

Monday, November 19, 2018
Tifkira tal-Pellegrinaġġ u Jum Bormla. 6.00 pm Quddiesa Solenni. Flimkien mal-Kunsill Lokali u l-kommunita’ kollha ta’ Bormla infakkru jum il-Belt tagħna u naħsbu fuq kif nistgħu intejjbu lil Bormla.

Wednesday, November 21, 2018
Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Madonna fit-Tempju.

Saturday, November 24, 2018
7.30 pm Programm tal-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Istatwa Titulari ta’ Marija Immakulata.

Sunday, November 25, 2018
Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu Sena B. Fl-10.15 am issir quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

Wednesday, November 28, 2018
Nibdew niċċelebraw il-Festa ta’ Marija Immakulata bil-ħruġ tal-vara min-niċċa. Il-quddiesa tas-6.00 pm tkun immexxija minn Mons. Arċisqof u wara jsir il-ħruġ min-niċċa. Ara l-programm kollu tal-Festa fil-fuljett li tqassam fid-djar.

Thursday, November 29, 2018
5.45 am issir il-quddiesa li fiha jingaħata bidu lin-Novena li twassalna bi preparazzjoni sal-Festa. In-Novena din is-sena se ssir minn P. Marcello Ghirlando. 6.00 pm issir il-quddiesa tas-Salve kuljum tul in-Novena.

Friday, November 30, 2018
Festa ta’ Sant’Andrija, Appostlu.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 23 October 2018

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com