Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
  Għada l-Ħadd / Dalgħodu il-Kunsill Lokali qed itella’ attivita’ quddiem il-każin tal-banda bħala ritratt ta’ Bormla llum u bħala ‘Jum għall-Familja’. Hemm miġbura fiha l-għaqdiet kollha li llum il-ġurnata għandna f’Bormla. Tkun ħaġa sabiħa u informattiva li nittawlu din l-esibizzjoni u ninteressaw ruħna f’Bormla.

  Nhar il-Ġimgħa, Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’, bil-għajnuna t’Alla nibdew il-Kwaranturi. Peress li s-soltu jsiru f’Pentekoste u din is-sena kienet l-elezzjoni, allura se niċċelebrawhom marbutin mal-Qalb ta’ Ġesu’. Il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd, Ġesu’ Sagramentat ikun espost il-ħin kollu minn wara l-quddiesa ta’ fil-għodu sa qabel il-quddiesa ta’ fil-għaxija. Matul dawn il-ġranet l-adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl ma ssirx. Nhar il-Ħadd imbagħad għall-quddiesa tal-5.00 pm huma mistiedna t-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Wara l-quddiesa flimkien mat-tfal u l-ġenituri ssir il-purċissjoni bis-Sagrament li toħroġ mill-Knisja għal Santa Tereża u lura. Inħeġġiġkom ħafna li tattendu.

  Nhar il-Ġimgħa wkoll fl-10.00 am se jkollna quddiesa speċjali għall-anzjani u l-morda li fiha jsir it-talb għall-fejqan. Din se tkun immexxija minn Fr Richard McAlear. Jekk tafu b’xi morda jew anzjani ġibuhom. Hija attivita’ sabiħa u spiritwali ħafna. Min ikollu xi diffikulta’

  Nhar il-Ġimgħa wkoll fis-7.30 pm se ssir il-laqgħa għall-koppji. Il-laqgħa ssir fid-Domus Sagra Familja u għaliha mistiedna il-koppji kollha kemm dawk miżżewġin bil-Knisja u anke dawk li m’humiex. Tkun laqgħa interessanti ħafna.

  Is-Sibt l-1 ta’ Lulju l-Kummissjoni Ambjent tal-Knisa se torganizza dawra fuq il-baħar madwar Malta li matulha, waqt li wieħed japprezza s-sbuħija tal-kosta Maltija, ikun jista’ jirrifletti fuq is-sehem tagħna fil-proġett tant sabiħ ta’ Alla fil-Ħolqien. Dettalji fuq in-notice-board

  Matul l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu il-parroċċa se torganizza pellegrinaġġ għal Patri Piju, Assisi u Ruma. Min jitħajjar jista’ jieħu kopja u formola tal-applikazzjoni mis-sagristija.

  Il-Kelma tal-Arcipriet - Gunju 2017
  01-02-2017 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
 • Adyer Debono
 • Arthur Abela
 • Ella Kay Harvey
 • Ellie Pace
 • Mael Galea Brevers
 • Pinar Abela
 • Shazlene Grima
 • Udi Loveth Onyebuchi Enyi
 • Zaine Saviour Mifsud
 • Zaylon Gatt

 Familji Ġodda

 • n/a
 • Emanuel Silvio Camilleri ma’ Michelle Marie Camilleri (9-12-16)
 • Aaron Chircop ma’ Denise Agius (3-12-16)
 • Jean Pierre Camilleri ma’ Alejandra Ronayne (2-12-16)
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 • Gratian Sammut ma’ Paula Farrugia (S. Tereża) 28-4-17.
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
 • Agatha Sultana (76 sena)
 • Anthony Raggio (63 sena)
 • Anthony Xerri (70 sena)
 • Concetta Pace (77 sena)
 • Godwin Young (70 sena)
 • Joseph Bugeja (76 sena)
 • Matthias Ghiller (tarbija)
 • Remigio Hales (82 sena)
 Nifirħu lil...
 

Friday, June 23, 2017
Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Wara l-quddiesa tat-8.30 am jibdew il-Kwaranturi. Kuljum, qabel il-quddiesa tas-6.00 pm tingħata l-Barka Sagramentali. Jibqgħu sejrin sal-Ħadd 25 ta’ Ġunju.

Saturday, June 24, 2017
Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. San Ġwann Battista, prekursur tal-Mulej, sa minn ġuf ommu imtela bl-Ispirtu s-Santu, u qabeż bil-ferħ għall-miġja tas-salvazzjoni. Fih tant dehret il-grazzja ta’ Alla li Kristu stess qal dwaru li ħadd fost dawk li twieldu minn nisa ma hu akbar minn Ġwanni l-Battista.

Sunday, June 25, 2017
It-12 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena A. 5.00 pm Wara l-quddiesa issir il-purċissjoni bħala egħluq tal-Kwaranturi. Huma mitlubin li jieħdu sehem it-tfal li jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina flimkien mal-ġenituri tagħhom.

Thursday, June 29, 2017
Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 24 June 2017

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2017 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com